WIJ STEUNEN

De gemeenschappen waarin we actief zijn met onze expertise en middelen.

WIJ BEVORDEREN

Een bedrijfsbrede cultuur van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

VTech uses its expertise and resources to support the communities in operation, it also promotes a culture of accountability throughout the company for the communities.

MENSEN IN NOOD ONDERSTEUNEN

SAMENWERKEN MET LOKALE GOEDE DOELEN

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JONGEREN

EEN INNOVATIEVE OMGEVING VOEDEN

EEN GEZONDE EN GROENE GEMEENSCHAP ONTWIKKELEN

Wereldwijde Green Day

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023
Duurzaamheidspijlers: Maatschappij