WIJ BEVORDEREN

Een cultuur van integriteit, verantwoordelijkheid en innovatie binnen het gehele bedrijf.

WIJ ZORGEN

Ons bestuurskader voldoet zowel aan de toepasselijke wet- en regelgeving als aan de best practice in de branche, met effectieve systemen voor interne controle en risicobeheer.

ZAKELIJK BESTUUR

Verantwoordelijkheid:


Bewaken en beoordelen van systemen voor risicobeheer en interne controle.

De duurzaamheidsstrategieën, -prestaties en -activiteitenvan de groep regelmatig controleren.

Verantwoordelijkheid:

Evalueren van preventieve maatregelen, technologieverbetering en personeelstrainingen voor het beperken van risico's op het gebied van cyberbeveiliging.

Toezicht houden op de naleving van het gegevensbeveiligingsbeleid en uitvoering van regelgeving voor gegevensbescherming en privacyverordeningen.

RISICOBEHEER

We identificeren en beperken niet alleen onze potentiële operationele risico's maar vergroten ook onze veerkracht, in het geval van verstoringen, om onze activiteiten effectief en tijdig te hervatten.

BEDRIJFSETHIEK

De hoogste ethische normen van zakelijke integriteit handhaven en een cultuur van naleving in het hele bedrijf bevorderen.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023
Duurzaamheidspijlers: Bestuur en bedrijfsethiek