Privacy verklaring


Versie: 17 November 2023


VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA Weert (''VTech'', ''wij'', ''we'', ''ons'' of ''onze'') spant zich in om de privacy te beschermen van uw persoonlijke gegevens. Wij beloven ons naar behoren te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Personal Data (Privacy) Ordinance (PDPO) van de SAR Hongkong en de daarin opgenomen beginselen voor gegevensbescherming (DPP). Deze verklaring is onze beleidsverklaring over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Het beschrijft ook uw wettelijke rechten, waaronder uw recht om een verzoek in te dienen voor toegang tot gegevens en voor correctie van gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, onze service gebruikt, contact met ons opneemt of met ons communiceert, kunt u ons uw persoonsgegevens verstrekken. Lees deze verklaring zorgvuldig voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. 


Wij zullen materiële wijzigingen in deze verklaring bekendmaken door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Tenzij anders vermeld, zijn die wijzigingen van kracht vanaf de datum van publicatie. 


Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Engels en vertaald naar het Nederlands. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de vertaalde versie, wordt de Engelse versie aangehouden.


Deze verklaring is van toepassing op VTech Holdings Limited en de websites die door VTech Holdings Limited worden beheerd. Deze is niet van toepassing op de gelieerde ondernemingen van VTech die actief zijn in Noord-Amerika, Europa en bepaalde landen en de websites en diensten die specifiek in de respectieve landen worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: VTech Communications, Inc. en haar website www.vtechphones.com; VTech Electronics North America, L.L.C.en haar website www.vtechkids.com; en Leapfrog Enterprises, Inc. en haar website www.leapfrog.com. Deze aan VTech gelieerde ondernemingen en hun websites hebben hun eigen privacybeleid, dat op elke website te vinden is.  


1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

VTech verzamelt persoonsgegevens voor wettige doeleinden en met wettige en eerlijke middelen. De persoonsgegevens die met betrekking tot een bepaald doel worden verzameld, zijn adequaat maar niet buitensporig met betrekking tot het doel. Voor het verzamelen van persoonsgegevens van en individu (''Betrokkene'' zoals gedefinieerd onder de Personal Data (Privacy) Odinance (PDPO), zullen wij de Betrokkene informeren:

 1. voor welk(e) doel(en) de persoonsgegevens worden verzameld en aan welke groepen personen de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven; 
 2. of het verplicht of vrijwillig is om de persoonsgegevens te verstrekken, en de gevolgen van het niet verstrekken van verplichte persoonsgegevens;
 3. het recht van de betrokkene om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens en deze te corrigeren; en 
 4. de partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken om toegang tot en correctie van gegevens.


Wij verzamelen persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van onze normale bedrijfsvoering. over het algemeen omvatten de betrokkenen onze: 

 1. klanten;
 2. contract partners;
 3. sollicitanten; en
 4. werknemers.
We kunnen persoonsgegevens rechtstreeks van een betrokkene verzamelen wanneer de persoon met ons interacteert. We kunnen ook indirect persoonsgegevens van derden verzamelen.


Onze verklaring over het verzamelen van persoonsgegevens vermeldt: 

 1. het soort persoonlijke gegevens dat door ons wordt verzameld of bewaard;
 2. de doeleinden waarvoor wij dergelijke persoonsgegevens kunnen gebruiken; en
 3. de categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.


De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt of doorgegeven aan derden voor de doeleinden:

 1. waarvoor ze zijn verzameld; 
 2. zoals gespecificeerd in de verklaring over het verzamelen van persoonlijke gegevens; of
 3. zoals vereist of toegestaan door de PDPO en andere toepasselijke wetten.
Onze website is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. Als wij weten dat u jonger bent dan 18 jaar, worden alle persoonlijke gegevens die u via onze website verstrekt, verwijderd.


2. Verzamelen van persoonlijke gegevens door het gebruik van digitale platformen  
U kunt merken dat bepaalde gegevens kunnen worden verzameld bij uw gebruik van onze digitale platformen:

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Telkens wanneer u onze website opnieuw bezoekt, stuurt uw webbrowser deze cookies naar ons terug zodat wij uw ervaring kunnen aanpassen en deze beter aansluit bij uw interesses en voorkeuren, of om uw gebruik van onze website te vergemakkelijken.
 2. In het algemeen gebruiken we cookies om ons te helpen onze website te beheren en informatie te verzamelen over online activiteiten. De informatie die we verzamelen via cookies zijn meestal statistische gegevens over de surfacties en patronen van gebruikers en bevatten geen persoonlijke gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. We gebruiken de informatie die we via cookies verzamelen voor statistische analyse om onze website en de producten en diensten die we aanbieden te beheren, te verbeteren en te personaliseren.
 3. U kunt bepalen hoe uw webbrowser omgaat met cookies die van websites worden ontvangen. U kunt ervoor kiezen om cookies van onze website te accepteren of te weigeren. Echter, als u cookies van onze website uitschakelt of weigert te accepteren, is het mogelijk dat u sommige functies en functionaliteiten op onze website niet kunt gebruiken. 
 4. Een pixeltag (ook wel clear GIF of web beacon genoemd) is een onzichtbare tag die op bepaalde pagina's van onze website kan worden geplaatst, maar niet op uw computer. Wanneer u deze pagina's bezoekt, genereren pixeltags een algemene melding van uw bezoek. Ze werken meestal samen met cookies en registreren wanneer een bepaalde computer een bepaalde pagina bezoekt. Als u cookies uitschakelt zal de pixeltag gewoon een anoniem websitebezoek detecteren.
 5. Daarnaast kunnen we Google Analytics of andere soortgelijke tools van derden gebruiken om verkeerspatronen en gebruikersgedrag te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van onze website door middel van cookies, die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Google Analytics bewaart en gebruikt deze informatie, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het privacybeleid van Google of, indien van toepassing, het Do Not Track signalen: Onze systemen herkennen of reageren momenteel niet op ''Do Not Track'' signalen van browsers.


3. Direct Marketing

VTech kan van tijd tot tijd en met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal door te sturen over, zonder beperking, onze producten, diensten, aanbiedingen, acties, campagnes en evenementen. 

U kunt zich ten allen tijde afmelden voor het ontvangen van direct marketing communicatie, per post of per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming; de contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring. In het geval van direct marketing mails kunt u zich afmelden door de stappen in de e-mail te volgen.


4. Beveiliging van persoonsgegevens

VTech neemt alle redelijkerwijs uitvoerbare stappen en implementeert interne protocollen om de beveiliging van de door ons bewaarde persoonsgegevens te waarborgen.
De persoonsgegevens worden veilig opgeslagen met beperkte toegang door uitsluitend bevoegd personeel. Wij maken gebruik van encryptie/beveiligingssoftware bij de overdracht van gegevens. Persoonlijke gegevens die op deze manier worden verzonden, worden in een beveiligd formaat opgeslagen, zodat hun privacy en veiligheid worden beschermd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging.

Bovendien nemen we contractuele of andere middelen aan om te voorkomen dat persoonsgegevens die worden overgedragen aan onze gegevensverwerkers zowel binnen als buiten Hongkong (I) langer worden bewaard dan nodig is voor de verwerking van de gegevens; en (II) tegen ongeoorloofde of onopzettelijke toegang, verwerking, wissen, verlies of gebruik, als we een gegevensverwerker inschakelen.

De interne IT-systemen van VTech worden ontwikkeld en onderhouden door haar eigen personeel en geselecteerde externe dienstverlener. De externe dienstverlener heeft geen toegang tot persoonsgegevens die in het IT-systeem zijn opgeslagen, behalve wanneer hij er onder toezicht van ons personeel probleemoplossing op uitvoert.


5. Nauwkeurigheid en bewaarperiode van persoonsgegevens

VTech neemt alle redelijkerwijs uitvoerbare stappen om de nauwkeurigheid van de door ons bewaarde persoonsgegevens te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de vervulling van de doeleinden van verzameling, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door toepasselijke wet- en regelgeving.


6. Verzoek om toegang tot gegevens en verzoek om correctie van gegevens

Een betrokkene heeft het recht om een verzoek in te dienen voor toegang tot of correctie van gegevens conform de PDPO. Dergelijke verzoeken moeten per post of per e-mail worden verstuurd naar onze functionars voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens aan het einde van deze verklaring worden vermeld.

Voor verzoeken om toegang tot gegevens kunt u ons een ingevuld formulier sturen dat beschikbaar is op www.pcpd.org.hk/english/publications/files/Dforme.pdf.

We zullen de aanvragen binnen 40 kalenderdagen na indiening van het verzoek op de hoogte stellen van het resultaat en zullen een reden geven als het verzoek wordt geweigerd. We kunnen een redelijke vergoeding vragen voor verzoeken om toegang tot gegevens.


7. Websites van derden

Onze website kan afbeeldingen van en hyperlinks naar websites van derden (gelinkte websites) bevatten. VTech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte websites, noch voor het privacybeleid van de gelinkte websites. U dient alert te blijven wanneer u onze website verlaat en naar deze gelinkte websites gaat, en hun privacyverklaringen te controleren.


8. Inwoners van Californië

VTech Holdings Limited doet geen zaken in Californië. Bepaalde gelieerde ondernemingen van VTech doen echter wel zaken in Californië, met name: VTech Electronics North America, L.L.C.; VTech Communications, Inc. en Leapfrog Enterprises, Inc. Om meer te weten te komen over de persoonlijke informatie die deze bedrijven van consumenten verzamelen, hoe ze die informatie gebruiken en om uw rechten uit te oefenen, waaronder uw privacyrechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA), kunt u het privacybeleid van deze bedrijven raadplegen: voor VTech Electronics North America, L.L.C., bezoek: www.vtechkids.com; voor VTech Communications, Inc., bezoek: www.vtechphones.com;voor Leapfrog Enterprises, Inc., bezoek: www.leapfrog.com


9. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze privacybeleidsverklaring of onze privacypraktijken, kunt u per post of e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.


Per post: 
VTech Holdings Limited
23e Floor, Tai Ping Industrial Centre, Block 1
57 Ting Kok Road, Tai Po
New Territories 
Hong Kong
Attn: Data Protection Officer


Per e-mail: 
privacy@vtech.com PrivacyBenelux@vtech.com