WIJ ONTWIKKELEN

''Klimaatveranderingsstrategie'' om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering te beoordelen en aan te pakken.

WIJ BEVORDEREN

Innovatie en duurzaamheidsconcepten in onze activiteiten, waaronder een hoogwaardige productieketen, groene productie en duurzame logistiek uitvoer.

MILIEUBELEID

Voldoen aan alle relevante milieu-, wettelijke en andere, volgens de voorschriften, geldende vereisten.
Milieudoelstellingen op een kosteneffectieve manier integreren in onze zakelijke beslissingen.
Een milieubeheersysteem onderhouden in overeenstemming met de eisen van ISO 14001.
Van alle medewerkers vereisen dat ze milieuverantwoordelijkheden opnemen in de normale bedrijfsprocedures.
De significante milieueffecten van onze activiteiten, producten en diensten kwantificeren en controleren en specifieke doelen voor verbetering stellen.
Onze klanten, leveranciers, medewerkers en belanghebbenden bewuster maken van kwesties met betrekking tot het milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen, d.m.v. verbeterprojecten en -programma's op de betreffende gebieden.

KLIMAATVERANDERING

Wij willen bijdragen aan de vermindering van broeikasgassen en one duurzame groei afstemmen op de nationale en internationale klimaatveranderingsagenda.

GROENE PRODUCTIE

Wij hebben zeer efficiënte productiepraktijken ontwikkeld om energie en natuurlijke hulpbronnen te besparen.

Energie-efficiëntie in de productieketen verbeteren

Toepassing van hernieuwbare energie

Hergebruik van regenwater en behandeld afvalwater

Hergebruik- en recyclepercentage van hulpbronnen verbeteren

HOOGWAARDIGE PRODUCTIEKETEN

We hebben een hoogwaardige productieketen ontwikkeld om onze hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de productiviteit te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd een groene productie- en logistieke uitvoer behouden.

DUURZAME LOGISTIEK

Om onze indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, optimaliseren we de laadcapaciteit van elke container, combineren we de verzending van inkomende materialen en uitgaande producten en verplaatsen we enkele van onze distributiecentra.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023
Duurzaamheidspijlers: Milieu